Vanedannende medicin

 

Sundhedsstyrelsen har pr. 1. maj 2009 indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (Benzodiazepiner).

medicin

Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN kan bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og KUN til 1 måned af gangen. Receptfornyelse kan derfor ikke længere ske pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Hensigten er på lang eller kort sigt udtrapning. Alle der ønsker dette tilbydes en konsultation i lægehuset.

Institut for Rationel Farmakoterapi har udgivet en folder som på en god måde forklare baggrunden for dette tiltag.  De væsentligste punkter er refereret her:

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner). Vejledningen anbefaler at bruge:
– sovemedicin i højst 1-2 uger
– angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret.

Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.

Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen.

Bivirkninger:
De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:
– svimmelhed
– døsighed
– hukommelsesbesvær
– koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er dog vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er:
– angst
– uro
– søvnbesvær

Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Har du ønske om at gennemgå et aftrapningsforløb så få en tid hos lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.