Praktisk info

Sundhedskort
Du skal altid medbringe dit sundhedsskort, når du skal til lægen.

sygesikringskort
Sygesikringskort1

Ved ankomst bedes du registrere dig ved terminal på skranken, inden du tager plads i venteværelset. Hvis du har mistet dit sundhedsskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet.
Medbring altid velfungerende Sundhedskort (også børnenes) HVER GANG du møder i konsultationen. Det bruges som registrering af ankomst og er nødvendig regningsdokumentation til den offentlige Sygesikring, som har meddelt, at de ikke vil dække konsultationshonoraret, såfremt der ikke foreligger elektronisk bevis på, at patienten er berettiget til gratis lægehjælp.
Kan du ikke fremvise gyldigt Sundhedskort er du dermed pålagt selv at betale….
Husk ved ankomst til klinikken, at aflevere medbragte prøver og attester til sekretæren, så hun har mulighed for at have resultaterne og papirerne parat inden selve konsultationen.


Telefonkonsultation kl. 8-8.30
På dette tidspunkt sidder vi ved telefonen for at tale om akut opstået sygdom, give råd om behandling, vurdere behov for sygebesøg, give svar på prøver og føre andre korte telefonsamtaler  med vore patienter. Vi har 4 telefonlinjer ind i huset, man alligevel kan der være optaget.
Husk at tidsbestilling og receptfornyelse foregår via sekretariatet eller via hjemmesiden.


Svar på prøver
Som hovedregel forventes, at du selv kontakter os for at få svar på prøver. Vi vil helst give prøvesvar via hjemmesiden og vil bede dig oplyse din mailadresse til sekretæren. Sekretæren giver IKKE svar på prøver. Øvrige svar gives i telefonkonsultationen eller i forbindelse med næste konsultation. Af hensyn til journalføring SKAL spørgsmål vedr. børn sendes i barnets eget CPR-nummer.
Det er nemt at oprettet barnet som bruger på hjemmesiden og der kan bruges samme mailadresse og kodeord.

Tidsbestilling pr. telefon kl. 9-12
I dette tidsrum sidder min sekretær parat til at træffe tidsaftaler – vedrørende alm. konsultationer, børneundersøgelser, graviditets-, attestundersøgelser osv. Fortæl så vidt muligt sekretæren, hvad det drejer sig om, således at der kan afsættes passende tid ift. konsultationens indhold og dermed forsøge at undgå forsinkelser. Personalet har naturligvis tavshedspligt!
Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat ca. 10 min pr. patient. Inden for den tid skal der udover samtalen foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m. Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse inden for den fastsatte tid. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid en anden dag. Hvis De ikke kan komme til den aftalte tid, er det vigtigt at der bliver ringet afbud så hurtigt som muligt, senest dagen før. Udenfor åbningstiden oplyser vores telefonsvarer vagthavende læges telefonnummer.

Selvbetjening

E-Tidbestilling
Det er nu via denne hjemmeside muligt at foretage tidsbestilling til ikke-hastende konsultationer af 10 min. varighed. Enkelte konsultationstyper (børneundersøgelser, graviditetsundersøgelse, kørekortattest, kommune-/forsikringsattester, m.m.) er desuden sat op med “ekstra tid”, men henvendelser herudover er kun muligt at bestille via telefon. Svartid er sædvanligvis max 3 hverdage. I ferieperioder og andre lukke- eller kursusdage, må der forventes længere svartid.

meidin


Receptfornyelse pr. telefon kl. 9-12
Her kan du forny dine recepter på FAST medicin, som er ordineret inden for det sidste år. Der kan ikke fornys recept på vanedannende medicin, morfin og antibiotika.


E-Receptfornyelse
Receptfornyelse via hjemmesiden kan foretages for fast, ikke vanedannende medicin, hvor seneste pakning vil blive opbrugt inden for de næste 5 dage. Hvis du ikke har aftalt andet med os, så bliver din recept sendt til receptserveren. Dvs. du kan hente medicinen på alle danske apoteker. Vil du hente medicinen et bestemt udsalgssted eller ønsker du at den leveres til dit hjem, kontakt os venligst per telefon Svartid er sædvanligvis max 3 hverdage. I ferieperioder og andre lukke- eller kursusdage, må der forventes længere svartid.


Konsultation kl. 9-16
Klinikken tilbyder IKKE åben konsultation. Kun tid ifølge forudgående tidsbestilling.
Til en almindelig konsultation er der afsat op til 10 minutter. Man bedes derfor ikke samle mange helbredsproblemer sammen til en given kontakt. Prioritering er oftest en fordel. Der kan som regel ikke afsættes længere tid til en konsultation, medmindre det drejer sig om 1. graviditetsundersøgelse, visse attester, operationer, børneundersøgelser m.m. Visse dage bliver vi forsinkede på grund af uforudset meget arbejde med akut syge patienter. Vi beder om forståelse herfor.

tid

Ved akut sygdom forstås fx.:
– Lungebetændelse
– Halsbetændelse
– Mellemørebetændelse
– Øjenbetændelse
– Brystsmerter
– Akut opstået stærke smerter
– Sløve og slappe børn, uanset feber
– Åndenød
– Udslæt


Forsinkelser
Vi forsøger at overholde tiderne så godt som muligt, derfor er det også vigtigt, at du overholder den tid du har. Men der kan opstå akut sygdom, som kræver lægehjælp her og nu, eller noget tager lidt længere tid end beregnet – og dermed rykker vores tidsramme med forsinkelser tilfølge.
Da der også sidder akutte patienter i venteværelset, vil du ligeledes kunne opleve, at man ikke bliver kaldt ind i den rækkefølge man er ankommet.
Hvis du, mod forventning, synes du har siddet længe, så henvend dig venligst til sekretæren.


E-kommunikation
Her kan du stille spørgsmål til os. Det skal være enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter (f. eks. et prøvesvar), som ikke kræver supplerende spørgsmål fra vores side. Har du spørgsmål, der kræver længere besvarelser, bedes du bestille tid i konsultationen. Svartid forventes at være højst 3 dage.


Henvisninger
Henvisning til speciallæge, sygehus, fysioterapeut, psykolog kræver som hovedregel en konsultation, hvor lægen indhenter oplysninger om sygehistorie og symptomer og foretager en objektiv undersøgelse. Desuden anføres ønskede undersøgelser og behandlinger til modtageren af henvisningen. Ved henvisning til en privat sundhedsordning opkræves et gebyr, idet ydelsen ikke er omfattet af den offentlige sygesikring

pegefinger


Udeblivelser – “lille løftet pegefinger”
Udeblivelser er ødelæggende for vores planlægning og hindrer andre i at komme til læge.
I tilfælde af udeblivelse uden afbud i tilstrækkelig tid kan vi se os nødsaget til at opkræve et gebyr. Husk derfor at afmelde din aftale i god tid (helst dagen før) hvis du bliver forhindret i fremmøde.


Sygebesøg
Det er altid en lægelig vurdering og skal aftales i telefontiden mellem kl. 8.00 og 9.00
Vi er forpligtede til i hvert tilfælde at vurdere nødvendigheden af at køre ud, og derfor kan man ikke uden videre ”bestille et sygebesøg” hos sekretæren. Alle praktiserende læger kører nødvendige sygebesøg, men mange vurderinger og undersøgelser foretages bedst på klinikken med instrumentarium og laboratorie.
I henhold til sygesikringsloven og overenskomsten med den offentlige sygesikring, hverken må eller kan den praktiserende læge komme på sygebesøg, blot fordi det måske er bekvemt for patienten. Sygebesøg er forbeholdt patienter, der ikke kan transporteres til klinikken.