Influenzavaccination

 

Der vaccineres mod influenza i perioden 1. Oktober til 30. December
Gravide over 12. uge tilbydes vaccination frem til udgangen af Februar.

Du kan blive vaccineret gratis mod influenza, hvis:

  • Du er fyldt 65 år
  • Du har en sygdom, hvor lægen vurderer, at influenza er er en sundhedsrisiko:

vaccine1)   med kronisk lungesygdom. Især personer med behandlingskrævende astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), cystisk fibrose, sarkoidose, lungefibrose samt andre lungesygdomme med nedsat lungefunktion eller gentagne lungeinfektioner

2)   med hjerte- og karsygdom (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) Især personer med svær    koronarsygdom,  inkompensation/ hjertesvigt, eller svær klaplidelse.

3)   med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge). Især personer med diabetes, som også har komplicerende hjerte- og/eller nyre lidelser

4)   med medfødt eller erhvervet immundefekt. Herunder også HIV-smittede og medikamentelt immunsupprimerede personer, f.eks. i forbindelse med kemoterapi (vaccineres gerne i god tid før behandling påbegyndes).

5)   med svær overvægt (vejledende BMI>40)
6)   med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft. Herunder personer med f.eks. påvirket respiration
pga. muskulære sygdomme, neuromuskulære sygdomme, spasticitet, og/eller diverse multihandicaps

7)   med kronisk lever- og nyresvigt

8)   med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Herunder personer med hæmoglobinopatier som f.eks.seglcelle anæmi.

  • Du er førtidspensionist
  • Du er gravid (mere end 12 uger) Alle gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis den gravide efter lægelig vurdering i øvrigt tilhører en risikogruppe.
  • Du er hustandskontakt til patient med meget svækket immunforsvar.

 

Tilhører du ikke ovennævnte grupper kan du blive vaccineret for 300 kr.