Hvem vi er

 

 

Læge Anton Ohrt-Nissen Læge 
Anton Ohrt-Nissen (F. 1951)
Speciallæge i Almen Medicin
Medicinsk kandidat ved Århus Universitet 1979.
Speciallæge i almen medicin 1988
Uddannet Praktiserende læge 1988
Nedsat i praksis 1988
Praktiserer under overenskomst med SygesikringenMedlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation
Dansk Selskab for Almen Medicin
 
 
 
Trine Albæk Andersen

 

Praksislægesekretær
Trine Albæk Andersen (F. 1978)
Uddannet Praksislægesekretær 1999
Ansat i klinikken siden 2001

Praksis er en enkeltmandspraksis.

Lokaler
Selvom vi holder til i relativt små lokaler har vi en veludstyret klinik med mulighed for at få foretaget EKG, lungefunktionsundersøgelse, operation af modermærker, gynækologisk undersøgelse, anlagt spiral og meget mere.
Vi kan modtage Dankort som betalingsmiddel.

Parkeringsforhold
Der er fri parkering lige uden for døren.
Rigtig gode parkeringsforhold.

Handicapforhold
Vi bor i stueetagen, men der er 6 trappetrin til stueniveau. Adgangsforhold er derfor ikke egnet for kørestolsbrugere.  Toiletforhold er ikke handicapvenlige.

Åben/Lukket for tilgang af nye patienter
For at blive patient hos os, skal du henvende dig på Borgerservice. Her vil man kunne oplyse om praksis for tiden har åben/lukket for tilgang. Husk desuden, at du selv skal flytte din journal til os fra din nuværende læge, da dette ikke sker automatisk ved lægeskift.

 

Indgangsparti - Læge Anton Ohrt-Nissen Lægeklinikken - Anton Ohrt Nissen

 

 

Hvilke opgaver tager den praktiserende læge sig af?
Almenmedicinerens arbejdsopgaver består i høj grad i at være den, som samler trådene og bevarer overblikket, således at behandlinger inden for forskellige områder kan søges koordineret, så patienten oplever en helhed i behandlingen af sin helbredsmæssige situation.
I vores praksis tager vi os af samtlige de opgaver, som vi selv har faglig kompetance til. Dette giver den bedste, hurtigste og billigste behandling til glæde for patienten og samfundsøkonomien. For at sikre den faglige kompetance deltager vi meget hyppigt i efteruddannelsesarrangementer.
Vi tager os således af alle de “store sygdomme” såsom hjerte-kar sygdomme, blodtryksforhøjelse, sukkersyge, stofskiftesygdomme, astmakontrol, muskel- og ledsygdomme m.m.
Hertil kommer alt det forebyggende arbejde med gravide, børneundersøgelser, vaccinationer, kostvejledning osv.
Vi foretager selv alle blodprøver, blodsukkerundersøgelser, urinundersøgelser, kontrol af blodfortyndende behandling, lungefunktionsundersøgelser og meget mere.
Vi foretager endvidere behandling med manuel medicin ved muskel- og ledsygdomme, cryobehandling af f.eks vorter og kondylomer m.v.,  samt foretager mindre operationer.
Vi lægger store vægt på at give vores patienter / kunder en god behandling med en kvalitet, som lever op til de vedtagne standarder inden for faget.
Vi lægger vægt på at respektere det enkelte menneske og forventer på samme måde respekt for os og vores arbejde. Vi lægger endvidere vægt på, at samfundets resourcer til forebyggelse og sygdomsbehandling udnyttes rationelt – til glæde for os alle.

Vi er absolut ikke specielt interesserede i at udskrive recepter på beroligende medicin, afhængighedsskabende medicin, stærk smertestillende medicin o. lign. Hvis det er formålet med et eventuelt lægeskifte, så vil vi ikke anbefale, at man tilmelder sig her.